Diensten

WerkvoorHeerlen bestaat uit de volgende onderdelen.

Werkbedrijf

Binnen het werkbedrijf vallen alle activiteiten die voortkomen uit de betaalde gemeentelijke opdrachten, zoals groenonderhoud en prikken van zwerfvuil in de buurt. Deze worden uitgevoerd door mensen met een SW-indicatie of een arbeidscontract bij WerkvoorHeerlen.

Rene 2

René

Senior Uitvoerder

Franklin

Franklin

Medewerker Groenonderhoud

Faris 3

Faris

Medewerker Groenonderhoud

Ontwikkelbedrijf

Binnen het ontwikkelbedrijf vallen alle activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van werknemers- en vakvaardigheden van kandidaten uit de Participatiewet richting duurzame arbeid bij een werkgever. De ontwikkelcoach en de voorman helpen een kandidaat kwaliteiten te ontwikkelen in een werksituatie binnen de volgende ontwikkelsferen:

  • Vakwerk (groen, techniek, bouw)
  • Dienstwerk (logistiek, toezicht, zakelijke dienstverlening)
  • Zorgwerk (horeca, schoonmaak, persoonlijke verzorging)

Deze verschillende ontwikkelsferen zijn mogelijk door samenwerking met lokale organisaties en aan de Bovengrondse Vakschool verbonden partijen.

Esther

Esther

Senior Ontwikkelcoach

Jim 2

Jim

Voorman

Joey

Joey

Ontwikkelvoorman

ESF subsidie voor arbeidstoeleidende projecten

WerkvoorHeerlen streeft ernaar om mensen vanuit de Participatiewet te helpen in hun ontwikkeling richting de arbeidsmarkt. Wij ontvangen voor een deel van onze arbeidstoeleidende activiteiten subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). ESF subsidie zet in op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. WerkvoorHeerlen vormt samen met andere organisaties en gemeenten de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg. Als regio zetten wij in op het bestrijden van (jeugd)werkeloosheid en het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als reactie op de COVID-19 pandemie heeft de Europese Commissie naast de ESF subsidie ook aanvullend budget beschikbaar gesteld via het instrument REACT-EU. Voor meer informatie over de projecten die wij uitvoeren met behulp van deze subsidies, verwijzen wij u naar de pagina Projecten.