Diensten

WerkvoorHeerlen bestaat uit de volgende onderdelen.

Werkbedrijf

Binnen het werkbedrijf vallen alle activiteiten die voortkomen uit de betaalde gemeentelijke opdrachten, zoals groenonderhoud en prikken van zwerfvuil in de buurt, die geleverd worden door mensen met een SW-indicatie of een arbeidscontract bij WerkvoorHeerlen. Ongeveer 140 Wsw’ers (Wet Sociale Werkvoorziening) vormen de vaste kern van WerkvoorHeerlen.

Rene 2

René

Senior Uitvoerder

Franklin

Franklin

Medewerker Groenonderhoud

Faris 3

Faris

Medewerker Groenonderhoud

Ontwikkelbedrijf

Binnen het ontwikkelbedrijf vallen alle activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van kandidaten uit de Participatiewet richting werk bij een werkgever. Een ontwikkelcoach en de voorman helpen een kandidaat kwaliteiten te ontwikkelen in een werksituatie binnen de werksferen groenonderhoud, toezicht, logistiek, schoonmaak en techniek. Deze verschillende werksferen zijn mogelijk door samenwerking met lokale organisaties.

Esther

Esther

Senior Ontwikkelcoach

Jim 2

Jim

Voorman

Joey

Joey

Ontwikkelvoorman

UDI-Expertisecentrum

Het UDI-Expertisecentrum heeft de regie over het traject dat een kandidaat volgt. Een ontwikkelcoach is de verbindende schakel in de participatieketen (uitstroom – doorstroom – instroom). Verder is het Expertisecentrum een diagnose- en kenniscentrum.

  • Uitstroom: vanuit het traject WerkvoorHeerlen worden kandidaten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt in samenwerking met WSP Parkstad uitgeplaatst naar een reguliere baan.
  • Doorstroom/ontwikkeling: vanuit het ontwikkelbedrijf en het werkbedrijf worden kandidaten binnen een jaar ontwikkeld tot het gewenste niveau om door te kunnen stromen richting werk bij een werkgever.
  • Instroom: Vanuit de ‘duale poort’ WSP en WerkvoorHeerlen stromen kandidaten de trajecten in.