“echt fijn om weer full-time aan het werk te zijn”
Bekijk hoe WerkvoorHeerlen werkt

Wie is WerkvoorHeerlen

Stichting WerkvoorHeerlen is de uitvoeringsorganisatie van de Gemeente Heerlen voor het groenonderhoud in de stad en voor het ontwikkelen van mensen die vallen onder de Participatiewet en Nieuw Beschut. Ook niet-uitkeringsgerechtigden en kandidaten die reeds werk hebben, kunnen gebruik maken van de diensten van WerkvoorHeerlen. Om al deze opdrachten uit te voeren voorziet WerkvoorHeerlen in een werkbedrijf en een ontwikkelbedrijf.

In het werkbedrijf verzorgen wij in de gemeente Heerlen het groen- en grijsonderhoud (zwerfvuil en afvalbakken). Dit doen wij met medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening, aangevuld met kandidaten uit de Participatiewet. Het werk wordt op buurtniveau door een ploeg vanuit een schaftkeet onder leiding van een voorman met oog voor kwaliteit uitgevoerd.

In het ontwikkelbedrijf worden kandidaten uit de Participatiewet ontwikkeld op vak- en werknemersvaardigheden. Dit heeft als doel kandidaten via het WSP of via de aan de Bovengrondse Vakschool verbonden partijen uit te stromen naar duurzame reguliere arbeid. Dat doen wij middels de volgende ontwikkelsferen:

 • Vakwerk (groen, techniek, bouw)
 • Dienstwerk (logistiek, toezicht, zakelijke dienstverlening)
 • Zorgwerk (horeca, schoonmaak, persoonlijke verzorging)

Deze ontwikkelsferen worden uitgevoerd binnen de locatie van de Bovengrondse Vakschool.


Hussein 2

Hussein

Ontwikkelcoach Taal

Jan

Jan

Bestuursvoorzitter

Joey

Joey

Ontwikkelvoorman

Voor kandidaten

Wanneer je je meldt voor een uitkering in de gemeente Heerlen dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek met een medewerker van het WSP (Werkgeversservicepunt) en van WerkvoorHeerlen. In deze intake wordt kort kennis gemaakt en bepaald welk traject het beste bij je past. Wanneer je start bij WerkvoorHeerlen doorloop je een aantal stappen:


Stap 1: Mijnspoor
Iedereen start binnen het onderdeel Mijnspoor van WerkvoorHeerlen. Deze periode duurt ongeveer 3 weken en ziet er als volgt uit:

 • Je werkt binnen de locatie Bovengrondse Vakschool in één van onze ontwikkelsferen, namelijk: vakwerk, dienstwerk, zorgwerk;
 • Je gaat onder leiding van een voorman eenvoudige werkzaamheden verrichten;
 • Je krijgt bedrijfskleding en bent verplicht deze te dragen;
 • Je hebt regelmatig een gesprek met je ontwikkelcoach;
 • Je krijgt een cursus basisveiligheid;
 • Je neemt een kijkje bij werkgevers;
 • Je stelt samen met de ontwikkelcoach het plan van aanpak op.

Tijdens de eerste bijeenkomst legt een ontwikkelcoach uiteraard uitgebreid uit hoe alles werkt. Er wordt samen met jou bekeken welke kwaliteiten en mogelijkheden je hebt en wat je kunt. Indien je ondersteuning of hulpverlening nodig hebt op een bepaald gebied zorgen wij dat je laagdrempelig in verbinding komt met één van onze gespecialiseerde samenwerkingspartners.


Stap 2: Vervolgtraject
Na Mijnspoor krijg je een overdrachtsgesprek met jouw eigen ontwikkelcoach en bespreken jullie samen het vervolgtraject. Er zijn 3 mogelijkheden:

1. Je start in een ontwikkeltraject bij WerkvoorHeerlen. Dit kunnen verschillende soorten werkzaamheden zijn binnen de volgende ontwikkelsferen:

 • Vakwerk (groen, techniek, bouw)
 • Dienstwerk (logistiek, toezicht, zakelijke dienstverlening)
 • Zorgwerk (horeca, schoonmaak, persoonlijke verzorging)

2. Je start in het werktraject in het groenonderhoud;

3. Je start bij een externe werkgever.

  Indien je het traject voortzet binnen WerkvoorHeerlen voer je op basis van instructies dagelijks werkzaamheden uit op de locatie van de Bovengrondse Vakschool. Dit doe je in de door jou gekozen ontwikkelsfeer onder leiding van een voorman. Om je basiskennis en vaardigheden te vergroten werk je structureel met themamodules. Tijdens het traject wordt zowel aandacht besteed aan werknemersvaardigheden als vakvaardigheden. Dit is maatwerk en wordt vormgegeven afhankelijk van wat je nodig hebt.

  Verder begeleid de ontwikkelcoach jou ten aanzien van persoonlijke groei en ontwikkeling om jouw positie op de arbeidsmarkt te versterken. Om jouw groei samen te kunnen volgen, bespreek je daarom op gezette tijden de voortgang en opgedane ervaringen.

  Bovendien ondersteunt de ontwikkelcoach jou ook om daadwerkelijk zicht te krijgen op kansen bij werkgevers en in direct contact te komen met werkgevers met vacatures. Voor de bemiddeling naar concrete vacatures werken wij samen met het WSP en aan de Bovengrondse Vakschool verbonden partijen. Het uiteindelijke doel is om binnen één jaar uit te stromen naar een baan voor langere tijd, oftewel duurzame reguliere arbeid.