“echt fijn om weer full-time aan het werk te zijn”
Bekijk hoe WerkvoorHeerlen werkt

Wie is WerkvoorHeerlen?

Stichting WerkvoorHeerlen is de uitvoeringsorganisatie van de Gemeente Heerlen voor het groenonderhoud in de stad en voor het ontwikkelen van mensen die vallen onder de Participatiewet en Nieuw Beschut.

Om beide opdrachten uit te voeren voorziet WerkvoorHeerlen in een werkbedrijf en een ontwikkelbedrijf. In het werkbedrijf verzorgen wij in de gemeente Heerlen het groen- en grijsonderhoud (zwerfvuil en afvalbakken), dit doen wij met 140 medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening aangevuld met 78 kandidaten uit de participatiewet. Het werk wordt op buurtniveau door een ploeg vanuit een schaftkeet onder leiding van een voorman met oog voor kwaliteit uitgevoerd.

In het ontwikkelbedrijf worden ongeveer 350 kandidaten uit de Participatiewet ontwikkeld op werknemersvaardigheden met als doel via het WSP uit te stromen naar reguliere arbeid. Dat doen we in de werksferen toezicht, additioneel groen, schoonmaak, techniek en logistiek. Deze werksferen worden uitgevoerd in een eigen locatie, bij externe partners of vanuit de keten verspreid over de stad.

Esther

Esther

Senior Ontwikkelcoach

Nathalie

Nathalie

Coördinator Mensontwikkeling

Jim 2

Jim

Voorman

Voor kandidaten

Wanneer je je meldt voor een uitkering in de gemeente Heerlen dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek met een medewerker van het WSP (Werkgeversservicepunt) en van WerkvoorHeerlen. In deze intake wordt kort kennis gemaakt en bepaald welk traject het beste bij je past. Wanneer je start bij WerkvoorHeerlen doorloop je een aantal stappen:


Stap 1: Assessment
Iedereen start binnen het assessment van WerkvoorHeerlen. Deze periode duurt 2 weken en ziet er als volgt uit:

  • Je start iedere ochtend om 08.00 en werkt tot 12.00 uur ’s middags.
  • Je krijgt bedrijfskleding en bent verplicht deze te dragen.
  • Je hebt regelmatig een gesprek met je ontwikkelcoach.
  • Je krijgt een cursus ‘Veilig werken langs de weg.
  • Je gaat onder leiding van een voorman eenvoudige werkzaamheden verrichten.

Tijdens je eerste gesprek legt een ontwikkelcoach uiteraard uitgebreid uit hoe alles werkt.


Stap 2: Vervolgtraject
Na twee weken assessment krijg je een eindgesprek met je ontwikkelcoach. In dit gesprek wordt de vervolgroute met je besproken. Er zijn 3 mogelijkheden:

  • Je start bij een externe werkgever.
  • Je start in het werktraject in het groenonderhoud.
  • Of je start in een ontwikkeltraject bij WerkvoorHeerlen. Dit kunnen verschillende soorten werkzaamheden zijn, bv. schoonmaak, toezicht, fietsreparatie, additioneel groenonderhoud of logistiek werk.