“de eerste stap naar een nieuwe toekomst”
Bekijk hoe WerkvoorHeerlen werkt

Wie is WerkvoorHeerlen

Stichting WerkvoorHeerlen is de uitvoeringsorganisatie van de Gemeente Heerlen voor het ontwikkelen van mensen die vallen onder de Participatiewet en Nieuw Beschut. Ook niet-uitkeringsgerechtigden en kandidaten die reeds werk hebben, kunnen gebruik maken van de diensten van WerkvoorHeerlen.

Kandidaten ontwikkelen vak- en werknemersvaardigheden binnen onze ontwikkelsferen, met als doel kandidaten uit te helpen stromen naar duurzaam regulier werk.

Onze ontwikkelsferen:

  • Vakwerk (groen, techniek, bouw)
  • Dienstwerk (logistiek, toezicht, zakelijke dienstverlening (o.a. ICT, gastheer/vrouw))
  • Zorgwerk (horeca, schoonmaak, zorg)

Binnen onze ontwikkelsfeer vakwerk verzorgen wij in de gemeente Heerlen het groen- en grijsonderhoud (zwerfvuil en afvalbakken). Dit doen wij met medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening, aangevuld met kandidaten uit de Participatiewet. Het werk wordt op buurtniveau door een ploeg vanuit een schaftkeet onder leiding van een voorman met oog voor kwaliteit uitgevoerd.

Al onze werkzaamheden voeren wij uit binnen de Bovengrondse Vakschool.
Jan

Jan

Bestuursvoorzitter

Joey

Joey

Ontwikkelvoorman

Jim 2

Jim

Voorman

Voor kandidaten

Wanneer je je meldt voor een uitkering in de gemeente Heerlen dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek met een medewerker van het WSP (Werkgeversservicepunt) en een coach van WerkvoorHeerlen. Samen ga je kijken welke kwaliteiten en mogelijkheden je hebt zodat je een nieuwe start kunt maken richting werk.